La Muralla

Racons | Racons Girona

La Muralla

Girona - Girona

Com arribar

La Muralla

L'origen de [city_link=33,c=,t=Girona]Girona[/city_link] (Gerunda) i la seva muralla, es deu a la voluntat de controlar la Via Augusta a la seva entrada a la Hispània romana durant el segle I aC.

Les diferents necessitats de la ciutat i l'evolució de les tàctiques de defensa i setge van provocar nombroses reformes a les muralles de Girona, sobretot durant l'època carolíngia, medieval i moderna.

Les muralles han sobreviscut al pas del temps a les parts menys sensibles al creixement i modernització de la ciutat. Actualment, el passeig per la muralla és una de les activitats més recomanades per a tot visitant de Girona.

WhatsApp


Com arribar